جمعه, ۶ خرداد , ۱۴۰۱ Friday, 27 May , 2022
ساختمانِ چوبى ۷۰ طبقه | اقتصاددان
توکیو و ساختمانِ چوبى ۷۰ طبقه (  ٣۵٠ مترى!! ) 07 آبان 1398

توکیو و ساختمانِ چوبى ۷۰ طبقه ( ٣۵٠ مترى!! )

پروژه احداث ساختمان چوبى هفتاد طبقه (!) بزودى در توكيو آغاز مى شود. در ذهن شنونده، ساختمان چوبى ٢ يا ٣ طبقه امرى قابل تجسم است. در كشورهايي مثل كانادا و آمريكا نيز، ساختمان چوبى ٥ يا ٦ طبقه به كرات ساخته مى شود. اما ساختمان چوبى ٧٠ طبقه آنهم در شهرى زلزله خيز مانند توكيو؟!