پنج شنبه, ۲۰ مرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 11 August , 2022
زیرخط فهم | اقتصاددان
نشانه‌های زیر خط فهم بودن! 28 مهر 1398

نشانه‌های زیر خط فهم بودن!

بر اساس محاسبه یک اقتصاددان در تهران خانواده های دارای درآمد کمتر از 2 میلیون و 300هزار تومان زیر خط فقرند. اما آیا جامعه شناسی هم پیدا میشود جرات کند، خط فهم را تعیین کند و تعداد کسانی که زیرخط فهم هستند را نیز اندازه گیری کند؟ براستی مشکل ما خط فهم است یا خط فقر؟