پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ Thursday, 27 January , 2022
زمین خواری | اقتصاددان
سودجویان در تعطیلات بیشتر به زمین خواری فکر می کنند 08 آبان 1399

سودجویان در تعطیلات بیشتر به زمین خواری فکر می کنند

 کمک طرح هادی به زمین خواران به جای حذف اراضی! پشت تغییر کاربری‌های قانونی صاحبان قدرت و رانت‌خواری نشسته اند. مسئله تغییر کاربری مجاز اراضی زراعی و باغی که اتفاقاً در سایه قانون نیز اجرایی می‌شود امروز به مشکل و معضلی بسیار بزرگ در مناطق جذاب برای ایرانی ها شده است. به گزارش اقتصاددان به […]