ارتباط با دامدار!

ارتباط با دامدار!

گفت: روزنامۀ کیهان دربارۀ روابط ایران و عربستان در تیتری درشت نوشت: «توافق ایران و عربستان ضربۀ کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی» گفتم: حرف درستی است.حالا مگر نظر تو غیر از این است؟ گفت: اگر ارتباط با “گاو شیرده” آنقدر مفید است و روی دلار تاثیر دارد،ارتباط با خود “دامدار” چقدر می تواند تاثیر

لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی!

لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی!

گفت: ایران و عربستان برقراری روابط به توافق رسیدند. گفتم: رابطۀ گرم و صمیمی با عربستان بالاخره خوب است،یا بد؟ گفت: هم خوب است و هم بد! گفتم: یک چیز که نمی شود هم خوب باشد و هم بد! یا خوب است و یا بد! مثلاً چه وقت خوب است؟ گفت: وقتی کیهان بنویسد: توافق

دولت تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخابات در بستری سالم به کار می‌گیرد/ طرح معامله قرن ثبات سازی را برای رژیم صهیونسیتی فراهم می‌کند

دولت تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخابات در بستری سالم به کار می‌گیرد/ طرح معامله قرن ثبات سازی را برای رژیم صهیونسیتی فراهم می‌کند

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایسنا، علی ربیعی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس گفت: انتخابات در تمام دوره‌های خود از اهمیت ویژه برخوردار بوده، اما تردید نکنیم که امروز انتخابات بیش از هر زمان دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی ضرورت و اهمیت دارد و

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....