در روزنامه های امروز  ۲۳ تیرماه ،چه گذشت؟

در روزنامه های امروز ۲۳ تیرماه ،چه گذشت؟

اختصاصی اقتصاددان :  مهمترین موضوعات خبری از بین روزنامه های منتشر شده امروز، ۲۳ تیرماه، از دیدگاه سجادی پناه # انتشار یک میلیارد یورو اوراق ارزی در بورس با تضمین بانک مرکزی # اپل امیدوار است که با هوش مصنوعی، فروش آیفون را ۱۰ درصد افزایش دهد # نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران : نرخ

در روزنامه های امروز۲۱ تیرماه ،چه گذشت؟

در روزنامه های امروز۲۱ تیرماه ،چه گذشت؟

اختصاصی اقتصاددان : مهمترین موضوعات خبری از بین روزنامه های منتشر شده امروز، ۲۱ تیرماه، از دیدگاه سجادی پناه # زمان انتظار برای خانه دار شدن به ۴۱ سال رسید # صرفه جویی سه میلیارد دلاری در مصرف سوخت با نوسازی ۸۵ هزار دستگاه ناوگان # بخش عمده ای از معادن کشور تعطیل هستند #

در روزنامه های امروز ۲۰ تیرماه،چه گذشت؟

در روزنامه های امروز ۲۰ تیرماه،چه گذشت؟

اختصاصی اقتصاددان : مهمترین موضوعات خبری از بین روزنامه های منتشر شده امروز، ۲۰ تیرماه، از دیدگاه سجادی پناه # پرونده کرسنت در قوه قضاییه همچنان مفتوح است # دولت سیزدهم بر تکمیل پروژه های نیمه تمام متمرکز شد # زمین مورد نیاز ساخت ۲۰ هزار واحد ویلایی نهضت ملی مسکن در استان سیستان و بلوچستان

در روزنامه های امروز ۱۹ تیرماه ،چه گذشت؟

در روزنامه های امروز ۱۹ تیرماه ،چه گذشت؟

اختصاصی اقتصاددان : مهمترین موضوعات خبری از بین روزنامه های منتشر شده امروز، ۱۹ تیرماه، از دیدگاه سجادی پناه # ۷درصد جمعیت کشور با گرسنگی روبه رو هستند # شیر رایگان بین ۸ میلیون و۳۰۰ هزار دانش آموز ابتدایی توزیع شد # وزارت آموزش و پرروش ۱۲۵ هزار ملک دارد # افزایش ۱۹ درصدی بارش های

در روزنامه های امروز ۱۸ تیرماه ،چه گذشت؟

در روزنامه های امروز ۱۸ تیرماه ،چه گذشت؟

اختصاصی اقتصاددان :  مهمترین موضوعات خبری از بین روزنامه های منتشر شده امروز، ۱۸ تیرماه، از دیدگاه سجادی پناه # اصطلاح “مجاهدان شنبه” را مرحوم احمد کسروی در اثر سترگ خود، کتاب »تاریخ مشروطه ایران« نوشته و در آنجا توضیح میدهد که انقلاب مشروطه روز جمعه پیروز شد؛ درست مثل انتخابات ریاست جمهوری در ایران؛

در روزنامه های امروز ۱۷ تیرماه ،چه گذشت؟

در روزنامه های امروز ۱۷ تیرماه ،چه گذشت؟

اختصاصی اقتصاددان :  مهمترین موضوعات خبری از بین روزنامه های منتشر شده امروز، ۱۷ تیرماه، از دیدگاه سجادی پناه # مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب عصر دیروزشــنبه با حضرت آیت ا… خامنه ای رهبر معظــم انقلاب اسلامی دیدار کرد. # انصاف آن است که از آقای محمد مخبر که برخلاف چهره های اصلی دولت ســیزدهم،