سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 6 December , 2022
روابط سیاسی ایران و ترکیه | اقتصاددان
دگردیسی روابط سیاسی تجاری ایران و ترکیه 25 تیر 1401
دکتر سید جلال ابراهیمی، مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه

دگردیسی روابط سیاسی تجاری ایران و ترکیه

می‌توان به‌طورتخمینی گفت از مرز بازرگان روزانه بالغ بر ۵۰۰ تریلر وارد و ۵۰۰ تریلر خارج می‌شود، هرچند ارقام عنوان‌شده، اعداد بالایی است، اما ظرفیت‌های ایران بیش از این تعداد است. برای افزایش تعاملات تجاری و فرصت‌های ترانزیتی، باید به مسائل متعددی توجه داشت. در گام نخست باید تاکید کرد بخشی از تریلرهای ورودی یا خروجی، مربوط به کشورهای اروپایی حوزه بالکان بوده و بخشی دیگر مربوط به کشورهای شمال افریقا است، از این‌رو ایران به‌دلیل واقع شدن در محدوده‌ای ژئوپلتیکی، می‌تواند مسیر ترانزیتی مهمی برای بسیاری از کشورها واقع شود