سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 18 May , 2021
روابط خارجی ایران | اقتصاددان
چه کسانی مانع عادی سازی روابط خارجی ایران هستند؟ ۰۲ آذر ۱۳۹۹

چه کسانی مانع عادی سازی روابط خارجی ایران هستند؟

تقویت گزاره بازگشت واشنگتن به تعهدات ۲۲۳۱ سازمان ملل در خصوص توافق هسته‌ای، نگرانی‌ برخی جناح‌های سیاسی داخلی را به دنبال داشته است؛ جناح‌هایی که سیاست خارجی را به رقابت سیاسی داخلی تقلیل می‌دهند. تقویت گزاره بازگشت واشنگتن به تعهدات ۲۲۳۱ سازمان ملل در خصوص توافق هسته‌ای، نگرانی‌ برخی جناح‌ های سیاسی داخلی را به […]