جمعه, ۲۸ مرداد , ۱۴۰۱ Friday, 19 August , 2022
رم | اقتصاددان
برنامه های شهرداری رم برای حفظ بافت سنتی پایتخت ایتالیا 02 مرداد 1398

برنامه های شهرداری رم برای حفظ بافت سنتی پایتخت ایتالیا

یکی از سیاست های عمده شهرداری رم پایتخت ایتالیا، حفظ بافت قدیمی این شهر است که میراثی کهن و باستانی آن محسوب می شود و حتی از نظر فرهنگی برای مردم این کشور بسیار حائز اهمیت است.