یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱ Sunday, 27 November , 2022
رحيم قميشی | اقتصاددان
بدهی های بزرگم!بمناسبت آزادی اسرای جنگ٨ساله 26 مرداد 1401
بقلم رحيم قميشي:

بدهی های بزرگم!بمناسبت آزادی اسرای جنگ٨ساله

۲۶ سال داشتم، رفتم نزد پزشکی که نمی‌دانستم چقدر بزرگ است. پس از دوره اسارت از ناراحتی داخلی‌ای رنج می‌بردم. دکتر الیاسی با حوصله ده‌ها آزمایش برایم نوشت، او بیشتر از خودم برای درمان بیماری‌ام دل می‌سوزاند. اگر او نبود ممکن بود به سی سالگی نرسم. من تا آخر عمر مدیون او هستم. وقتی اسیر […]