پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس | اقتصاددان
خبر ناراحت کننده از بورس برای مردم ۲۱ شهریور ۱۳۹۹

خبر ناراحت کننده از بورس برای مردم

رئیس کمیسیون بودجه مجلس گفت: این تصمیم که در آن مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید را ملغی کرده است، تخلف است و چندین پیامد و اثر نامطلوب در اقتصاد و بازارهای مالی دارد. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس گفت: بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم تامین مالی در […]