دوشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۱ Monday, 23 May , 2022
رئیس کل سازمان امور مالیاتی | اقتصاددان
۳۰۰هزار میلیاردر فرار مالیاتی دارند/ ۷۵هزار میلیارد ریال از معوقات مالیاتی در کشور وصول شد 08 آبان 1398
رئیس سازمان امور مالیاتی؛

۳۰۰هزار میلیاردر فرار مالیاتی دارند/ ۷۵هزار میلیارد ریال از معوقات مالیاتی در کشور وصول شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بررسی لیست تراکنش های مالی ۳۰۰ هزار نفر میلیاردر نشان می دهد که نیمی از آنان مودی مالیاتی نیستند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پردازند.