دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ Monday, 20 September , 2021
دکتر کوروش پرند | اقتصاددان
اهمیت پارک های علم و فناوری در افزایش ثروت جامعه ۰۱ شهریور ۱۴۰۰
دکتر کوروش پرند : سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

اهمیت پارک های علم و فناوری در افزایش ثروت جامعه

هدف اصلی پارک های علم و فناوری افزایش ثروت جامعه است سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی گفت: هدف اصلی پارک های علم و فناوری، افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکت ها و موسسات متکی بر علم و دانش است. دکتر کوروش […]