یکشنبه, ۹ بهمن , ۱۴۰۱ Sunday, 29 January , 2023
دکتر نادر مهرگان | اقتصاددان
کتاب بازارهای مالی ترجمه دکتر نادر مهرگان منتشر شد 06 تیر 1399

کتاب بازارهای مالی ترجمه دکتر نادر مهرگان منتشر شد

کتاب بازارهای مالی مدرن نوشته دیوید بلک ول و...، با ترجمه دکتر نادر مهرگان توسط نشر نورعلم منتشر شده است.