جمعه, ۳۰ مهر , ۱۴۰۰ Friday, 22 October , 2021
دکتر زهرا کریمی | اقتصاددان
اندیشکده‌‌ سیاست‌گذاری ۱۵ بهمن ۱۳۹۹

اندیشکده‌‌ سیاست‌گذاری

مدتی است که مطالبی درباره‌ علل عدم پویایی انجمن اقتصاددانان ایران و ضرورت ایجاد تحرک بیشتر در این انجمن در روزنامه‌ها منتشر می‌شود. به‌نظر می‌رسد که انجمن اقتصاددانان با بیماری و ضعفی مواجه است که اکثر نهادهای جامعه‌ مدنی ایران با آن مواجهند. عموما اشتیاق چندانی برای عضویت در‌‌‌ انجمن‌ها و تشکل‌های سیاسی، علمی و […]