جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Friday, 14 May , 2021
دکتر حسین نمازی | اقتصاددان
تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور و راهکارهای پیشنهادی ۱۶ آبان ۱۳۹۹

تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور و راهکارهای پیشنهادی

این گزارش بنا به درخواست کمیسیون دائمی هیئت امنای فرهنگستان ها برای طرح در جلسه هیئت امنای فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران توسط آقای دکتر حسین نمازی عضو پیوسته و دبیر فرهنگستان علوم و استاد اقتصاد تهیه و تدوین شده است. این گزارش در جلسه شاخه اقتصاد و در جلسه گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم […]