چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Wednesday, 12 May , 2021
دکتر ابوالفضل هنانیان | اقتصاددان
۱۲ اردیبهشت روز برنامه نویس مغز ها (معلم) مبارک ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۲ اردیبهشت روز معلم

۱۲ اردیبهشت روز برنامه نویس مغز ها (معلم) مبارک

” معلمی ” از زاویه ای دیگر نگاه به معلمی از زاویه و منظری دیگر در جایی داستان های کوتاه و آموزنده را مطالعه می کردم و داستانی خواندم که باعث شد به فکر بروم و به زیبایی های شغلم فکر کنم و از کمبودها چشم بپوشم و به خود و شغلم و به داشته […]