از مردم تا پاستور

از مردم تا پاستور

مهندس عبدالله زمانی تونی کارشناس مدیریت توسعه شهری و عضو شورای سردبیری اقتصاددان طی یادداشتی نوشت: حال که انتخابات به پایان رسیده و آرامش نسبی قبل از طوفان تغییرات در سطوح مدیران و کارکنان دولت از کابینه تا کابین خدماتی ادارات را شاهد هستیم،نیاز است با واکاوی دقیق و نظارت مجدانه نسبت به این تحول

هیچ‌کس دوست ندارد فیلترینگ را گردن بگیرد

هیچ‌کس دوست ندارد فیلترینگ را گردن بگیرد

باید دید نگاه دولت مسعود پزشکیان به فیلترینگ چه خواهد بود و می‌تواند یک اجماع نظر در دل تصمیم‌گیران به‌ وجود بیاورد و آنها را برای مصلحت کشور مجاب به رفع فیلتر و بازبینی در فیلترینگ کند یا خیر. دولت چهاردهم در حالی از حدود ۲ ماه دیگر کار خود را آغاز می‌کند که از جمله