چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Wednesday, 12 May , 2021
دلشاد جهانبخشی | اقتصاددان
مطالبه گری جهانی بخش کشاورزی دلشاد جهانبخشی ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

مطالبه گری جهانی بخش کشاورزی دلشاد جهانبخشی

متاسفانه جامعه ما در انتخاب وتصمیم گیری های خود مبتلا به ا-توهم دانایی توسط سیاسیون غیر حرفه ای که در سنگر اقتصاد سخن می رانند. وفاقد تجربه وشناخت اند ۲-جهل مقدس مردم که از حقوق شهروندی خود بی اطلاع اند.. شده اند که صد تاسف بدون شناخت وبدون علم واگاهی.بصورت میانبر وارد مباحث مهم اقتصادی..میشوند […]