یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Sunday, 16 May , 2021
دعا | اقتصاددان
دعا کنیم ۰۹ آبان ۱۳۹۹

دعا کنیم

  خبر آمد که معاون اول رئیس جمهور نهایتا راه گریز از گرانی را در دعا و استمداد عمومی از خداوند متعال یافته اند. برغم آنکه شواهد و قرائن اینگونه بارز است که اخیرا دعای ایرانیان کمتر مورد اجابت قرار میگیرد لیکن امیدوارانه و ملتمسانه همگی دست به دعا میشویم: خدایا نور علم و حکمت […]