شنبه, ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Saturday, 15 May , 2021
دبیرکل ایران زمین | اقتصاددان
معرفی ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل ایران زمین ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

معرفی ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل ایران زمین

بنام خدا رزومه دبیرکل محترم بنا به درخواست دبیرمحترم شهر تهران واعضاءشورای تهران بزرگ جهت آشنایی بزرگوارانی که قصد دارند در رابطه با ثبت نام‌دبیرکل محترم‌اظهار نظر نمایند ارسال می شود. دوستانی که قصد مشارکت در اظهار نظر داند لطفا تا پنجم فروردین ماه نظرات خود را ارسال نمایند باسلام سید ابوالقاسم رئوفیان متولد سال […]