دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
خیلی عادی | اقتصاددان
عجایب ما در هندوستان! ۱۲ مهر ۱۴۰۰

عجایب ما در هندوستان!

بعضی چیزها که بین ما خیلی عادی است، در منطقه دیگری از زمین خیلی عجیب است، و بعضی چیزها که برای آنها عادی است برای ما بسیار عجیب.