سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 18 May , 2021
خیانتکار | اقتصاددان
پدیده توهم دانایی خطرناکتر از هر دشمن ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

پدیده توهم دانایی خطرناکتر از هر دشمن

پدیده «اثر شـوفـر» خطرناک‌تر از هر دشمن و هر خیانتکاری درکشور!!