شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Saturday, 21 May , 2022
خانوار شهری | اقتصاددان
ذوب تورمی بودجه خانوار 02 مرداد 1400

ذوب تورمی بودجه خانوار

دخل‌وخرج خانواده‌های ایرانی در دهه ۹۰ بررسی شد  بررسی آمارهای بودجه خانوار در دهه ۹۰ چند نکته قابل توجه را نشان می‌دهد. نخست اینکه هزینه واقعی (هزینه اسمی منهای تورم) خانوارهای شهری در یک دهه به میزان ۲۰درصد کاهش یافته که این رقم برای خانوار روستایی ۳۱درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد روند مصرف […]

چند درصد خانوارهای ایرانی خودرو دارند؟ 05 آذر 1398

چند درصد خانوارهای ایرانی خودرو دارند؟

مطابق با آخرین آمار، ۵۳ درصد خانوارهای شهری و ۳۲ درصد خانوارهای روستایی خودرو دارند و همچنین ۶۴ درصد خانوارهای شهری و ۸۵ درصد خانوارهای روستایی صاحب ملک هستند.

پردرآمدترین خانوار‌ها در کدام شهر زندگی می‌کنند؟ 10 آبان 1398

پردرآمدترین خانوار‌ها در کدام شهر زندگی می‌کنند؟

متوسط درآمد خانوار شهری در ایران در سال گذشته به کمی بیشتر از ۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسیده است.