چهارشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۰ Wednesday, 1 December , 2021
خانه مطبوعات خوزستان | اقتصاددان
ضرورت تحول در خانه مطبوعات خوزستان 18 آبان 1400

ضرورت تحول در خانه مطبوعات خوزستان

در این میان نامزد انتخاباتی کرسی بازرسی خانه مطبوعات خوزستان، جناب حسین عبدالعزیزی مدیرمسئول رسانه قلم ماندگار، با شجاعت و صراحت تمام عملکرد خانه مطبوعات را به باد انتقاد گرفته و خانه تکانی را ضرورت این مجموعه دانسته.