چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ Wednesday, 22 September , 2021
حقوق مردادماه بازنشستگان | اقتصاددان
چرا حقوق مردادماه بازنشستگان پرداخت نشده است؟ ۰۱ شهریور ۱۴۰۰

چرا حقوق مردادماه بازنشستگان پرداخت نشده است؟

با گذشت زمان واریز حقوق کارکنان دولت، خبر‌های دریافتی از برخی ارگان‌ها نشان می‌دهد که حقوق به حساب کارمندان و بازنشستگان برخی نهاد‌ها هنوز واریز نشده است.