دوشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 5 December , 2022
حسین مهدی زاده | اقتصاددان
علت نامیده شدن واقعه غدیرخم 27 تیر 1401
باهتمام حسین مهدی زاده :

علت نامیده شدن واقعه غدیرخم

  هیجدهم ذی الحجه روز غدیر خم را مسلمین خصوصاً شیعیان عید شمرده اند. علمای زبان عربی واژه عید را از مشتقات ماده “ع و د” به معنای بازگشت می دانند و در نوروز بازگشت حیات را به پیکر سرد گرامی می دارند، حیاتی که در هجوم خزان به سردی می گراید و در بیداد […]