سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 18 May , 2021
حسادت | اقتصاددان
حسادت را از ایل مان ریشه کن می کنیم! ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

حسادت را از ایل مان ریشه کن می کنیم!

معصومه مرتضایی(زراسوند) حسادت یعنی آغاز راهی که پیشرفت و موفقیت دیگری را نخواهید و متاسفانه این رفتار اجتماعی به واگرایی و تضعیف سرمایه های اجتماعی طایفه، ایل و جغرافیا دامن می زند! سرمایه های انسانی که می توانستند برای ساختن و بهبود جامعه بکار گرفته شوند، با تیغ برادر_ خواهر کشی نابود می شوند. خواهری […]