سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 18 May , 2021
جواد الهایی سحر، خوزستان، روستا، شهر، دامداری | اقتصاددان
سرنوشت را برای روستاهای خوزستان باید از سر نوشت!؟ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

سرنوشت را برای روستاهای خوزستان باید از سر نوشت!؟

جواد الهایی سحر خوزستان تنها استان کشور و (شاید دنیاست) که نحوه استقرار جوامع محلی آن از روستاهای سـاحلی، جلگـه ای، کوهپایـه ای، کوهسـتانی و جلگه ای کوهستانی، جلگه ای جنگلی، ناحیه کوهپایه ای تشکیل شده است که این مهم مدیون منابع آب، محیط زیست، توان طبیعی که بر بستر جغرافیای طبیعی و آب نقش […]