چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ Wednesday, 23 June , 2021
جمعیت کشور | اقتصاددان
نسل جوان از انتخابات چه میخواهد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

نسل جوان از انتخابات چه میخواهد

نسل جوان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد، خواسته های به روزی دارد و سیستم سیاسی فعلی میخواهد در حد دهه ی پنجاه و شصت شمسی پاسخ دهد. این حد از پاسخگویی به مطالبات پذیرفتنی نیست.