یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱ Sunday, 27 November , 2022
جریان نفوذ | اقتصاددان
نقش دولت‌ها در کاهش اثر نفوذ 19 مرداد 1401
بازوی داخلی نفوذ بر تغییرات بنیادین در نظام تاكید دارند

نقش دولت‌ها در کاهش اثر نفوذ

دکتر سبزعلی پور معتقد است عملکرد دولت‌ها نقش مهمی در خنثی سازی نفوذ دارد و حاجی پور می‌گوید شبکه نفوذ بازوی داخلی در ایران دارد که نسخه تغییرات نظام را تجویز می‌کنند.  نفوذ اقتصادی در کنار سایر ابعاد نفوذ از جمله فرهنگی و امنیتی دارای اهمیت است. هدف از نفوذ در این عرصه در کوتاه […]