پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022
جامعه شناسی | اقتصاددان
پلورالیسم و صلح جهانی 22 آذر 1400

پلورالیسم و صلح جهانی

واژه پلورالیسم pluralism به معنای کثرت گرایی یا تکثرگرایی در حوزه‌های سیاسی. فرهنگی. ایدئولوژی و حتی اقتصادی می باشد.

معیارها و ویژگی های رئیس جمهوری از نگاه جامعه شناختی 28 تیر 1400

معیارها و ویژگی های رئیس جمهوری از نگاه جامعه شناختی

ریاست جمهوری علاوه بر تعهد و تخصص باید سه پارادایم زیر را برای اقتدار نظام وموفقيت فردی‌ و اجتماعی داشته باشد.

چند نکته در باب توسعه نیافتگی در خوزستان؛ 02 اردیبهشت 1400

چند نکته در باب توسعه نیافتگی در خوزستان؛

نقدی بر بَرساختِ پدیدارهای سطحی بجای مسائل اجتماعی واقعی استان

سیزده سؤال درباره قتل رومینا سیزده ساله 14 خرداد 1399

سیزده سؤال درباره قتل رومینا سیزده ساله

رومينا دختر سيزده ساله‌اي که با پسري از خانه فرار کرده بود، بعد از دستگيري و بازگرداندن به خانه، توسط پدرش، با داس، در قتلی ناموسي، کشته شده است. چند خبرنگار از صبح تا حالا خواسته‌اند تحليلم را بنويسم، اما من چند سؤال دارم.

نشانه‌های زیر خط فهم بودن! 28 مهر 1398

نشانه‌های زیر خط فهم بودن!

بر اساس محاسبه یک اقتصاددان در تهران خانواده های دارای درآمد کمتر از 2 میلیون و 300هزار تومان زیر خط فقرند. اما آیا جامعه شناسی هم پیدا میشود جرات کند، خط فهم را تعیین کند و تعداد کسانی که زیرخط فهم هستند را نیز اندازه گیری کند؟ براستی مشکل ما خط فهم است یا خط فقر؟