دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱ Monday, 15 August , 2022
تنوع زیستی دام | اقتصاددان
✍️تنوع زیستی دام و کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی 18 بهمن 1398

✍️تنوع زیستی دام و کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی

نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی 📌تنوع زیستی در بر گیرنده تمامی گونه های گیاهی، جانوری، میکروارگانیسم ها، زیست بوم هایی که گونه ها بخشی از آن هستند و تنوع میان گونه ها، بین گونه ها و زیست بوم هاست. گرچه اقدامات و فعالیتهای انسان بر روی […]