پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ Thursday, 27 January , 2022
تلاطم نوسانات قیمتی | اقتصاددان
شب معجزه اقتصاد آلمان 07 آبان 1399

شب معجزه اقتصاد آلمان

ویرانه‌ای که از آلمان پس از جنگ جهانی دوم باقی مانده بود، از دو سمت توسط نیروهای شوروی و آمریکایی‌ها اشغال شد. قسمت شرقی تحت عنوان آلمان شرقی تا زمان برداشته شدن دیوار برلین توسط کمونیست‌های وابسته به شوروی اداره شد و آلمان غربی هم چند سالی تحت سلطه آمریکایی‌ها بود تا اینکه در شبی […]