چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Wednesday, 12 May , 2021
تفریغ بودجه | اقتصاددان
نظام بودجه ریزی، از دستکاری در ارقام تا انحراف از معیار ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

نظام بودجه ریزی، از دستکاری در ارقام تا انحراف از معیار

احسان اله باقری در حال حاضر، اگر بودجه ریزی هم به نحو مطلوبی انجام، تنظیم و بدون دستکاری مجلس و دولت هم ابلاغ و قانونی شود، بواسطه اجرای سلیقه ای توسط اهالی حکومت و انحراف عملی از ارقام مصوب، که امری عادی و نهادینه شده است؛ فاقد ارزش و رشد و امتیازآوری برای کشور است. […]