چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ Wednesday, 16 June , 2021
تصدی گری دولت | اقتصاددان
کارگران و کارفرمایان ، صاحبان اصلی تامین اجتماعی ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

کارگران و کارفرمایان ، صاحبان اصلی تامین اجتماعی

جهش تولید با سفره خالی کارگر و مشکلات صنعت و کارفرمایان در تنگناهای اقتصاد ؛ انتظار بسیار بزرگی است . هر ساله به موازات دست اندازهای نوظهور در عرصه تولید ؛ سبد خانوار کارگر محدود تر می شود . سرمایه اصلی تامین اجتماعی از حق بیمه سهم کارگر و کارفرما تامین می شود . کارگر […]