سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 6 December , 2022
ترازنامه | اقتصاددان
ترازنامه شش ماهه بانک ها زیر ذره بین بانک مرکزی 26 مرداد 1401
لیست بانک های خوب و بد تغییر می کند

ترازنامه شش ماهه بانک ها زیر ذره بین بانک مرکزی

بانک مرکزی گزارشی را منتشر کرده که در آن به کنترل مقداری ترازنامه بانک ها اشاره دارد و تاکید شده است که هر شش ماه یک بار دسته بندی بانک های خوب و بد می تواند تغییر کند.