چهارشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۰ Wednesday, 1 December , 2021
تجاری | اقتصاددان
23 آبان 1400

سازمان «تات» زمینه “علمی” و “تجاری” کردن کشاورزی را فراهم کند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: بسترسازی برای اجرای برنامه راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه "علمی" و "تجاری" کردن کشاورزی در این دوره، باید توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) انجام شود.