پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021
تأمینِ منافعِ ملّی | اقتصاددان
حزب توده، جهان‌وطنی و ناتوانی در تأمینِ منافعِ ملّی ۲۱ مهر ۱۴۰۰

حزب توده، جهان‌وطنی و ناتوانی در تأمینِ منافعِ ملّی

  ۱۰ مهر ۱۳۲۰، «حزب تودۀ ایران» توسط جمعی از فعالان سیاسی چپ‌گرا و ملّی‌گرای ایرانی تأسیس شد. از نظر سازماندهی و اثرگذاری، این حزب با هیچ‌یک از احزاب سیاسی دیگر پدید آمده در تاریخ ایران قابل مقایسه نیست. علیرغم تمامی توانمندی‌ها و نقاط قوت این حزب که در سایر احزاب ایرانی در یک سدۀ […]