پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Thursday, 13 May , 2021
بی بی مریم بختیاری | اقتصاددان
جامعه بختیاری به نقش آفرینی زنان نیاز دارد ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

جامعه بختیاری به نقش آفرینی زنان نیاز دارد

معصومه مرتضایی(زراسوند)/مسجدسلیمان متاسفانه در جامعه کنونی، زنان هنوز نتوانسته اند موقعیت واقعی خود را پیدا کرده و‌‌ در جایگاه مدیریتی فرهنگی هنری اجتماعی حضور فعالی داشته باشند. همواره به زنان با تصور ناتوان تر، ضعیف تر و کوچکتر از مردان نگریسته می شود، درصورتی که این طرز فکر به زن، منطبق با فرهنگ اسلامی، ملی […]