پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Thursday, 13 May , 2021
بومی سازی | اقتصاددان
الزامات اتصال به مراکز تولید تکنولوژی ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

الزامات اتصال به مراکز تولید تکنولوژی

تکنولوژی یک پدیده سیال است، بومی سازی ومهندسی معکوس سالهاست که به کنار گذاشته شده است. افتخار ما این است که تولید خودرو را بومی سازی یا مهندسی معکوس کرده ایم ولی چه میسازیم؟