سه شنبه, ۴ آبان , ۱۴۰۰ Tuesday, 26 October , 2021
بودجه ریزی، بودجه بحران، تصمیم گیری مالی، استعداد مالی | اقتصاددان
بودجه ‌ریزی کسب و کارهای جهانی در شرایط بحرانی کووید- ۱۹ ۱۳ مهر ۱۴۰۰
هستی مدبری، تحلیلگر مسائل اقتصادی

بودجه ‌ریزی کسب و کارهای جهانی در شرایط بحرانی کووید- ۱۹

پنج گام اساسي مورد نياز مديران در بحران‌هاي حاضر براي بازسازي فرايندهاي بودجه‌بندي: 1- بررسی مجدد سناریوها و مفروضات، آزمون استرس و عدم قطعیت 2- تصور شروع تجارت از پایه صفر به منظور تعیین انگیزه‌های لازم برای کسب و کار 3- توقف برخی از هزینه های متمرکز به عنوان منابع احتمالی به منظور ایجاد انعطاف‌پذیری در بودجه 4- تخصیص استعدادهای مالی به مهمترین حوزه‌ها یا موضوعات با هدف جلوگیری از فرسایش شغلی 5- تجدید نظر در تصمیم‌گیری برای تسریع و از بین بردن فرایندها