یکشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 13 June , 2021
برنامه هفتم توسعه ای | اقتصاددان
 سیاستهای برنامه هفتم توسعه ای ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ناصر کاظمی

 سیاستهای برنامه هفتم توسعه ای

” تکرار انشاها      یا     انقلابی و پویا “ مقدمه : همانگونه که مستحضر هستید درتبیین سیاست های برنامه ای ، اصحاب نظر اشاره می دارند: الف-  اهمیت تدوین سیاست ها به انتخاب خواستها، ابزارها و امکانات و قرایندهای عملیاتی است که موضوعیت می یابد. سیاست ها برای اهداف و ابزار نیز حدود و مرزهایی بنا […]