شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱ Saturday, 25 June , 2022
بجهرم | اقتصاددان
«بجهرم» با ۱۹۹۰ریال کشف قیمت شد/ رکورد عرضه‌های اولیه شکست 06 مهر 1398

«بجهرم» با ۱۹۹۰ریال کشف قیمت شد/ رکورد عرضه‌های اولیه شکست

«بجهرم» با ۱۹۹۰ ریال کشف قیمت شد و رکود مشارکت در میان تمامی عرضه‌های اولیه شکسته شد.