سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 11 May , 2021
بت معنوی | اقتصاددان
امامان (ع) چه شکلی بودند؟ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

امامان (ع) چه شکلی بودند؟

آنها بی شکل بودند. شاید اگر کنارشان می بودیم، احساس نمی کردیم امام اند. یعنی حضورشان در جمع، بر دیگران سنگینی نمی کرد و مردمان در کنارشان راحت بودند. آنها «بت معنوی» نبودند و برای خود هیبت و طمطراق نداشتند. در رفتار و گفتار معمولی بودند، خیلی معمولی و این معمولی بودن، نزدیکان و حتی گاهی خانواده آنها را هم به اشتباه می انداخت که مگر میشود، امام اینقدر ساده و راحت و بی شکل و رنگ باشد، شاید اصلا امام نیست!