سه شنبه, ۴ آبان , ۱۴۰۰ Tuesday, 26 October , 2021
باورهای | اقتصاددان
هفتاد سالگی با هفت سالگی شبیه همند؟! ۰۸ مهر ۱۴۰۰

هفتاد سالگی با هفت سالگی شبیه همند؟!

چرا ویژه گی هفتاد سالگی بسیاری از مردم با هفت سالگی شأن شبیه همند؟!!!