سه شنبه, ۱۲ مهر , ۱۴۰۱ Tuesday, 4 October , 2022
اهم مشکلات داخلی | اقتصاددان
مدیریت جهانی و چالش های داخلی و خارجی ایران 26 خرداد 1399

مدیریت جهانی و چالش های داخلی و خارجی ایران

هر گروهی بتواند اوضاع فرهنگی و اقتصادی ایران را سر وسامان دهد ، خواهد توانست جهان را مدیریت نماید.