دوشنبه, ۱۷ بهمن , ۱۴۰۱ Monday, 6 February , 2023
اهم مشکلات خارجی | اقتصاددان
مدیریت جهانی و چالش های داخلی و خارجی ایران 26 خرداد 1399

مدیریت جهانی و چالش های داخلی و خارجی ایران

هر گروهی بتواند اوضاع فرهنگی و اقتصادی ایران را سر وسامان دهد ، خواهد توانست جهان را مدیریت نماید.