سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 18 May , 2021
انسان توسعه یافته | اقتصاددان
به انسانهای توسعه یافته نیاز داریم… ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

به انسانهای توسعه یافته نیاز داریم…

  انسان توسعه یافته کیست؟ – ” انسان توسعه یافته” انسانی است که به حقوق و تکالیف مدنی خود آگاه است. به وظایف خودعمل می کند و حقوق خود را مطالبه می نماید. – “انسان توسعه یافته” اعتماد بنفس منطقی دارد . به توانایی های انسانی اش باور دارد ، خودش را محیط بر مسائل […]