شنبه, ۲۷ شهریور , ۱۴۰۰ Saturday, 18 September , 2021
انرژی سبز، علی مقیمی، چشم انداز بازار | اقتصاددان
انرژی سبز لیتیومی، چشم انداز آینده بازارهای جهانی ۱۱ شهریور ۱۴۰۰
دکتر علی مقیمی، عضو هیات علمی دانشگاه

انرژی سبز لیتیومی، چشم انداز آینده بازارهای جهانی

همیشه گزارش های انتقادی در مورد استخراج لیتیوم از سلار(آب نمک حاوی لیتیوم در برابر نور خورشید تبخیر می شود) وجود دارد: در برخی مناطق ، مردم محلی از افزایش خشکسالی شکایت دارند ، که به عنوان مثال دامداری را تهدید می کند یا منجر به خشک شدن پوشش گیاهی می شود. از نظر کارشناسان ، هنوز مشخص نیست که خشکسالی تا چه حد در واقع با استخراج لیتیوم ارتباط دارد. بدون تردید هیچ آب آشامیدنی برای تولید لیتیوم مورد نیاز نیست. از سوی دیگر ، آنچه مورد مناقشه است این است که میزان استخراج آب شور منجر به آلودگی آب شیرین شده و بنابراین بر آبهای زیرزمینی در حاشیه سالارها تأثیر می گذارد.