شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱ Saturday, 25 June , 2022
اقتصاد_شهری | اقتصاددان
پروژه های بزرگ شهری راهکار شهردار مشهد برای بهبود اقتصاد کرونایی 09 تیر 1399

پروژه های بزرگ شهری راهکار شهردار مشهد برای بهبود اقتصاد کرونایی

شهردار مشهد با بیان اینکه با وجود نوسانات کرونا چرخه زیارت به این زودی ها آن چنان که باید فعال نخواهد شد و یا فعالیت آن چرخش مالی نخواهد داشت، پروژه های بزرگ شهری را راهکار بهبود اقتصاد کرونایی مشهد دانست.

توسعه نیافتگی شهر تکاب؛ معلول شرایط جغرافیایی یا مسائل مدیریتی 26 مرداد 1398

توسعه نیافتگی شهر تکاب؛ معلول شرایط جغرافیایی یا مسائل مدیریتی

حامد امانیشهرستان تکاب درتقسیمات کشوری سال 1397 خورشیدی، مشتمل بر دو بخش به نام‌های مرکزی و تخت سلیمان، با یک شهر و شش دهستان است. بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران[1]، جمعیت این شهر حدود50هزار نفر برآورد شده است.